Heldentraining

Heldentraining voor kinderen en volwassenen.

Heldentraining

Ieder mens is een held en ieder leven is een reis met zijn eigen verhaal. Het algemene doel van de Heldentraining is het verhogen van de sociale weerbaarheid van de persoon. Dit doel is opgedeeld in vier deeldoelstellingen. Het eerste doel is de kinderen bijstaan in hun ontwikkeling naar de volwassenheid. Het tweede doel is het ontwikkelen van het zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfrespect, grensgevoel, zelfgevoel en intuïtie. Het derde doel is het creëren van meer respect voor anders levende en andersdenkende mensen. Het laatste doel is om te leren om gaan met macht, kracht en onmacht.

Zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie
In het programma wordt ingegaan op de betekenis, vormgeving en inrichting van het leven van de kinderen zonder dat er direct ingegaan wordt op probleemgedrag. De Heldentraining training is gebouwd op drie bouwstenen namelijk zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfreflectie. Op deze drie bouwstenen zijn vijf verdiepingen geplaatst, namelijk veiligheid, assertiviteit, sociale vaardigheden, het innerlijk kompas en verbondenheid en spiritualiteit.

Opzet training

De trainingen zijn samengesteld met oa oefeningen uit De Reis van de Held en Het moet eruit. De trainingen bestaan uit oefeningen en kringgesprekken.  Veel oefeningen zijn fysiek van aard. Hierbij kan gedacht worden aan fysieke zelfverdediging. De kringgesprekken gaan in op gedrag en de theorie achter de praktijk en geeft bijvoorbeeld het belang aan van zowel verbale als non-verbale houdingen. De (lichaams)houding van de persoon staat centraal in de training. In de training wordt er aan de kinderen geleerd welke houding op welk moment gepast en effectief is en vooral wanneer het niet gepast of effectief is. Hiernaast worden er praktische handreikingen gegeven over wanneer het gepast is om een ander te helpen en wat je dan precies kan doen.

De effecten van deze Heldentraining is o.a.:

  • Betere focus
  • Groei in zelfvertrouwen
  • Duidelijk grenzen stellen
  • Weerbaarder/assertiever zijn
  • Vergroten van communicatievaardigheden
  • Vergroten van zelfbeheersing en zelfreflectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Deze trainingen worden verzorgd door Mieneke van Bruggen.

HELDENTRAINING VOOR U OF UW KIND?

Graag hoor ik meer over uw wensen en vertel ik over de effecten van deze weerbaarheidstraining voor uw kind.

color
https://midio.nl/wp-content/themes/skudo/
https://midio.nl/
#43b8de
style1
paged
Loading posts...
/home/deb122057/domains/midio.nl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off